Montag - Freitag:     09:00 - 12:00         15:00 - 18:00
Samstag:                09:00 - 12:30